C.A.C

Wat betekent C.A.C

Wat betekent C.A.C.?
C.A.C. is een afkorting uit het Frans voor: Certificat d’Aptitude au Championnat.

Wanneer krijgt de hond een C.A.C of een reserve CAC?

Op een show wordt het C.A.C. uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald. Het maakt niet uit in welke klasse de hond is ingeschreven. (puppyklas dingt niet mee) Wel moet de hond van een Nederlandse eigenaar zijn ingeschreven in het N.H.S.B. Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land.De keurmeester kan, als de hond voldoet aan deze voorwaarden, niet weigeren het CAC toe te kennen.Wanneer een hond op een tentoonstelling deze (reserve) prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CAC als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CAC in werking als de winnaar van het CAC om een of andere reden gediskwalificeerd wordt.

Het C.A.C. geldt als één punt om een definitief kampioenschap te bereiken. Als het C.A.C. wordt toegekend aan een hond die al definitief Kampioen is, dan wordt het C.A.C. doorgeschoven naar de hond die het Reserve C.A.C. heeft behaald. Dit gebeurt administratief achteraf.

Hoe wordt de hond Nederlands Kampioen?

Om definitief Nederlands Kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria;

-De titel “Kampioen” wordt toegekend aan een hond die vier keer een C.A.C. heeft behaald:
-Die door minstens twee verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;
-Waarbij vier reserve C.A.C. eenmalig als één C.A.C. gelden;
-Het C.A.C op de Winnertentoonstelling telt dubbel, maar het reserve C.A.C. geldt als reserve
-Het C.A.C op een kampioenschapsclubmatch geldt dubbel, het reserve C.A.C. geldt als 1 C.A.C an deze dubbeltelling mag slechts één maal gebruik gemaakt worden;
-Het laatste C.A.C. of reserve C.A.C moet behaald worden nadat de hond de 27 maanden bereikt heeft

Wanneer wordt de titel toegekend?

De titel wordt automatisch toegekend door de Raad van Beheer, behalve wanneer deze met behulp van vier reserves C.A.C’s wordt behaald of met een laatste reserve C.A.C. na de leeftijd van 27 maanden. Dan moet de titel worden aangevraagd

Variaties in het behalen van de titel Nederlands Kampioen.

Er zijn dus verschillende manieren om de hond Nederlands kampioen te laten worden. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden op een rijtje;

-4 C.A.C.’s op 4 verschillende shows;
-3 C.A.C.’s en 4 reserve C.A.C’s;
-3 C.A.C.’s op een gewone show en 1 reserve C.A.C. op de kamp.clubmatch;
-2 C.A.C.’s en 1 C.A.C.op de Winner;
-2 C.A.C.’s en 1 C.A.C.op de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging;
-1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner of de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s;
-1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner en 1 reserve C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch;
-1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s

Wat betekent C.A.C.I.B. ?
C.A.C.I.B. is een afkorting uit het Frans voor Certificat dÁptude au Championnat International de Beauté, ofwel het Internationaal Kampioenschap.
Wanneer krijgt de hond een C.A.C.I.B. ?
Het C.A.C.I.B. wordt uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald en de hond is ingeschreven in de Open klasse, Gebruikshondenklasse of Kampioensklasse. Wanneer een hond op een tentoonstelling deze (reserve)prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CACIB als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CACIB in werking als de winnaar van het CACIB om een of andere reden gediskwalificeerd wordt.De hond van een Nederlandse eigenaar moet zijn ingeschreven in het N.H.S.B. Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land.Het C.A.C.I.B. geldt als één punt om een definitief internationaal kampioenschap te bereiken. Het C.A.C.I.B. mag worden toegekend; de keurmeester heeft het recht het C.A.C.I.B. in te houden als hij de kwaliteit van de hond net niet goed genoeg vindt. Het C.A.C.I.B. kan doorschuiven naar de hond die het reserve C.A.C.I.B. heeft gekregen, als de hond die het C.A.C.I.B. heeft gekregen al definitief kampioen is.


Hoe wordt de hond Internationaal Kampioen?
Om definitief internationaal kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria

-Een hond moet tenminste vier keer een C.A.C.I.B. -certificaat behaald hebben;
-Die door minstens drie verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;
-In minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging;
-Terwijl tussen het eerste en het laatste C.A.C.I.B. een periode van tenminste één jaar moet liggen.

Wanneer wordt de titel Internationaal Kampioen toegekend

De titel moet worden aangevraagd bij de F.C.I. via de Raad van Beheer. Hierbij moeten de C.A.C.I.B kaarten, die als bevestiging van een C.A.C.I.B. zijn ontvangen, meegestuurd worden

NJK
NJK is de afkorting voor Nederlands Jeugdkampioen. De titel Nederlands Jeugdkampioen kan worden verleend aan honden die in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters.
Bij het behalen en registreren van de titel Nederlands Jeugdkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC. De mogelijkheid om vanuit de jeugdklasse een CAC te behalen bestaat ook nog steeds.

NVK
NVK is de afkorting voor Nederlands Veteranenkampioen. De titel Nederlands Veteranenkampioen kan worden verleend aan honden die in de veteranenklasse op een Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstelling of Kampioenschapclubmatch drie maal een 1ste plaats met de kwalificatie "Uitmuntend" behaald hebben, onder minimaal twee verschillende keurmeesters. Bij het behalen van de titel Nederlands Veteranenkampioen ontvangt de hond automatisch één CAC.

Titel Clubwinnaar
Deze titel krijgt een hond die beste van het ras zijn geworden op de door de vereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch.

Winner
Op de jaarlijkse tentoonstelling in Amsterdam eind november in de RAI worden diverse Winner titels vergeven.
Dit zijn:
-Winner / Winster
-Jeugd Winner /Winster
-Veteranen Winner / Winster